top of page

טרום סרטן צוואר הרחם

תוצאות אפשריות לאבחנה טרום סרטנית

מהי תוצאת ASC?

Atypical Squamous Cells, תאים אטיפיים  הם תאים שבבדיקה נראים כלא סדירים והמשמעות שלהם לא ברורה. 

ASCUS ‏(Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)- שיעור שכיחות של 4.7%. משמעות התוצאה היא שנדגמו שינויים במבנה הרקמה של התאים, אולם לא ניתן לקבוע את משמעותם

ביצוע בדיקת PAP חוזרת במרווחי זמן – ניתן לבצע בדיקת PAP חוזרת לאחר חצי שנה ולאחר שנה, ורק אם היא שוב חוזרת עם ASC או שינויים אחרים שמצריכים זאת, יש להפנות לביצוע קולפוסקופיה. 

 

 

Cervical Intraepithelial Neoplasia -CIN  

מייצג ניאופלזיה תוך-אפיתלית צווארית. 

חשוב לדעת ש-CIN אינו סרטן צוואר הרחם. ניתן לנטר או לטפל ב-CIN, בהתאם לדרגה ולמצבך האישי.

איך מדורגים CIN ?
CIN מדורג מ-1 עד 3.

המספר מראה עד כמה עמוק השינויים בתא נכנסים אל פני השטח החיצוניים של צוואר הרחם. לפעמים משתמשים גם במונחים שינוי נמוך LGSIL או שינוי גבוה HGSIL.

 
CIN1 - מתייחס לשינויים קלים, כאשר שליש מעובי שכבת הכיסוי של צוואר הרחם נגוע. שינוי נמוך LGSIL
CIN2 - (דרגה גבוהה HGSIL ) השינויים בתאים הם שני שליש בעומק פני השטח החיצוניים של צוואר הרחם.
CIN3 - (דרגה גבוהה HGSIL ) השינויי התאי הינו העומק המלא של פני השטח החיצוניים של צוואר הרחם.

תוצאות לא תקינות דורשות המשך בירור באמצעות בדיקת קולפוסקופיה או גרידת תעלת הצוואר ECC המאפשרות לזהות אם ישנם שינויים בתאים ומה מידת חומרתם. דגימות מהאזור נלקחות (ביופסיה) ונשלחות לבדיקה פתולוגית.

קולפוסקופיה

קולפוסקופיה היא בדיקה של צוואר הרחם באמצעות מכשיר אופטי מיוחד, אשר מגדיל את התמונה ומדגיש שינויים בצוואר הרחם - הדורשים בירור, מעקב או טיפול.

הקולפוסקופ מאפשר לרופא הבודק לבצע הערכה יסודית יותר של צוואר הרחם ולהבחין בפרטים שאינם נראים בעין בלתי־מזוינת.

כמו בבדיקת משטח צוואר הרחם. לאחר מכן תימרח על צוואר הרחם תמיסה מיוחדת, הגורמת לאזורים חריגים להיראות בבירור, והבודק יבחן את צוואר הרחם. אם יבחין הרופא בתאים חשודים, תילקח דגימה קטנה של תאים (ביופסיה) מפני השטח של צוואר הרחם והיא תישלח לבדיקה פתולוגית. בדיקת הקולפוסקופיה דומה לכל הבדיקות הגינקולוגיות, אם כי היא ממושכת יותר ואורכת כרבע שעה. אם תילקח ביופסיה את עלולה לחוש כאב ויתכן דימום קל במשך מספר ימים לאחר הבדיקה.

גרידת תעלת הצוואר ECC

דגימת תאים מתעלת צוואר הרחם, הנלקחת כאשר אין נגע חיצוני הנראה לעין או לקולפוסקופ, ולכן לא ניתן ליטול דגימה מכוונת. בבדיקה זו מוחדר מכשיר צר, על מנת לגרד את דפנות התעלה ולקחת מתוכה דגימת תאים. הבדיקה עלולה להסב אי־נוחות, ולאחריה יכולים להופיע כאבים דמויי וסת והתכווצויות ואף ייתכן דימום קל.

בהתאם לתוצאות הפתולוגיה, מחליטים האם יש צורך במעכב בלבד או התערבות כירורגית. במקרה של התערבות כירורגית בדרך כלל מופנים לקוניזציה.

קוניזציה - ביופסיית חרוט של צוואר הרחם

ביופסיית חרוט של צוואר הרחם או קוניזציה, היא פעולה אבחנתית טיפולית.
אבחנתית: במהלכך הקוניזציה מוסרים אזורים בלתי־תקינים מצוואר הרחם (בהם נמצאו שינויים טרום-סרטניים) - במטרה למנוע את התפתחותם לסרטן. לאחר ההליך נבדקת הרקמה המוסרת במלואה באמצעות מיקרוסקופ .
טיפולית : ביופסיית חרוט היא פעולה טיפולית מספקת לטיפול בשינויים טרום־ממאירים של צוואר הרחם, ובמקרים מסוימים מתאימה גם לטיפול בגידול פולשני מוקדם מאוד (סרטן מיקרו־פולשני). במקרים אחרים הפעולה משמשת כהליך אבחנתי, ויש צורך בטיפול מקיף יותר לאחריה.

 

הפעולה יכולה להיעשות בהרדמה מקומית, במרפאה או בהרדמה כללית בחדר ניתוח, על פי העדפתך ושיקול דעתו של הרופא המטפל.
זוהי פעולה שאינה דורשת אשפוז, וההתאוששות היא בדרך כלל מהירה מאוד.

תופעות לאחר קוניזציה :
אי נוחות והתכווצויות דמויות וסת לאחר הפעולה, וכן דימום או הפרשה במשך ימים אחדים לאחר הטיפול הם תופעה רגילה לאחר הליך זה, וייתכן שתתבקשי להימנע משימוש בטמפונים או מקיום יחסי מין למשך כחודש כדי לאפשר לצוואר הרחם להחלים.

LOGO.png
bottom of page