top of page

סקר מטופלות טרום סרטן וסרטן צוואר הרחם לשנת 2023

לקראת ציון חודש המודעות לסרטן צוואר הרחם בחודש ינואר, יזמה העמותה סקר (תוצאות הסקר ניתנות להורדה באופן מלא כאן) שמטרותיו לזהות את צרכיהן של מטופלות ומחלימות סרטן זה; הקושי עימו מתמודדות בשל המחלה; הבנת עמדתן ביחס לסוגיות מפתח; והבנת הידע של המטופלות {הן בשלבים הטרום סרטניים (CIN 1-3) והן בשלבים הסרטניים (סרטן חודרני)} בבואן להתמודד עם מחלתן.

מתודולוגיה

קול קורא למענה על הסקר פורסם בקהילת הפייסבוק "סרטן צוואר הרחם – נשים למען נשים", קהילה המיוצגת ע"י העמותה. חברות הקהילה הוזמנו להשיב בהתנדבות ובאנונימיות על הסקר מתוך המטרות שפורטו לעיל. תוצאות הסקר מובאות בצורה גרפית במסמך מטה.

תוצאות הסקר

על הסקר השיבו 116 נשים בין הגילאים 21 עד 72 (גיל חציוני 42 שנים, טווח גיל האבחון 18-65). 37% מהמשיבות גרות בגוש דן, 22% באזור השרון, 8% בירושלים, 20% בצפון, ו-13% בדרום המדינה. 81% מהמשיבות מנהלות את המעקב על מחלתן בבתי החולים הכלליים, 18% בקהילה, ו-1% אינן מנהלות מעקב על מחלתן. 8% מהמשיבות אובחנו בשלב הטרום סרטני CIN 1-2, 43% אובחנו בשלב הטרום סרטני CIN 3, 20% אובחנו עם סרטן צוואר הרחם בשלב 1, 7% בשלב 2, 10% אובחנו בשלבים 3-4, 12% לא ידעו להשיב על שאלה זו. 92% מהמשיבות לא חוסנו בחיסון כנגד וירוס הפפילומה האנושי טרם מחלתן.

כבר כעת נבקש לציין כי אין לראות בסקר כמאפיין את אוכלוסיית המטופלות או המחלימות כולה, אך ניתן לראות בו במה להעלאת מגוון דעות של מטופלות ומחלימות מסרטן צוואר הרחם או ממצבים טרום סרטניים, בנושאי מפתח. עוד נבקש לציין כי ישנה שונות בין אוכלוסיית המתמודדות עם מחלה שהינה טרום סרטנית לבין מחלה שהינה סרטנית חודרנית. התאמות סטטיסטיות בשל עניין זה בוצעו בהתאם לאופי השאלה.

מתוצאות הסקר עולים סימני שאלה רבים, קשיים ופערים הקשורים למגוון נושאים כגון ניהול המחלה, ידע ומודעות וקושי בשמירה על איכות חייהן של המטופלות הן בזמן הטיפולים והן בשלב החזרה לחיי שגרה בסיומם. פערים אלו ניתנים לטיפול ומצביעים על הצורך לערוך סקר המשך עם מדגם מייצג וגדול יותר לשם אפיון צרכי אוכלוסיית החולות והמחלימות.

 

להלן תקציר תוצאות הסקר בחלוקה להיבטים שונים: 

פער בידע כללי אודות המחלה

ע"פ מחקרים קליניים עולה כי 99% ממקרי סרטן צוואר הרחם קשורים לוירוס הפפילומה האנושי (HPV). בסקר, 12% מהמשיבות לא ידעו האם הסרטן שלהן קשור לוירוס הפפילומה, ו-7% השיבו כי הסרטן שלהן לא קשור לווירוס.

פער בידע אישי על המחלה: 12% מהמשיבות לא ידעו באיזה שלב אובחנה המחלה, לרבות האם מדובר במחלה שהינה טרום סרטנית או מחלה שהיא סרטנית חודרנית.

חלק ניכר מהמטופלות לא מבינות את דברי הגורמים המטפלים, שוכחות את דבריהם, או נזקקות למידע נוסף לאחר שיוצאות מחדרם

82% מהמשיבות נזקקו למידע נוסף לאחר פגישתן עם הגורמים המטפלים. השאלה נשאלה מתוך ניסיון להבין מגמה כללית.

כאשר המטופלות נשאלו האם הן הבינו את הטיפול שהן עברו, בטרם הפרוצדורה או הטיפול, 5% מהמשיבות השיבו כי לא הבינו כלל את הטיפול שהן הולכות לעבור, 6% שכחו לחלוטין את מה שנאמר להן, 27% מבינות חלקית את דברי הגורמים הרפואיים.

קשיים במיצוי זכויות וקשיים חברתיים-כלכליים

60% מהמשיבות נאלצו להתפטר מעבודתן או לצאת לחופשה ללא תשלום בשל מחלתן.

53% מהמשיבות נדרשו לסיוע מתמשך של בני משפחתן בזמן מחלתן, 30% נוספות נדרשו לסיוע בחלק מהזמן.

47% מהזכאיות לזכויות בעקבות מחלתן (התאמות סטטיסטיות בוצעו) לא מימשו את זכויותיהן, או מימשו לאחר סיוע של אחר (עו"ד, עו"ס וכדומה).

קשיים רגשיים

50% מהמשיבות הרגישו בודדות במידה בינונית עד גבוהה.

45% מהמשיבות התביישו במצבן במידה בינונית עד גבוהה.

שמירה על פריון המטופלת

מאחר ווירוס הפפילומה האנושי (HPV) וסרטן צוואר הרחם תוקפים את מרבית נשים בגיל הפריון, ביקשנו להבין האם ישנה התייחסות ספציפית לנושאים אלו במסגרת המפגשים עם הגורמים הרפואיים. מתוך הסקר שערכנו, עלה כי רק 10% מקבוצת המדגם הביאו ילדים לעולם לאחר שחלו (לרבות באמצעות פונדקאות, הפריה חוץ גופית או בקבלת תרומות ביצית). נבקש להזכיר כי טווח הגילאים של המשיבות על הסקר הינו 21 עד 72 שנים (גיל חציוני 42) ולכן נתון זה איננו מייצג.

רק ב-50% מהמקרים קיימו שיח עם המטופלות בנוגע לפוריותן, לפני הטיפולים או ההליך הכירורגי. 10% ציינו כי אינן זוכרות.

רק ב-27.5% מהמקרים קיימו שיחה עם המטופלות בנוגע לפוריותן לאחר הטיפולים או ההליך הכירורגי. 10% ציינו כי אינן זוכרות.

84% מבין הנדרשות לפיזיותרפיה נרתיקית לאחר הליכים פולשניים וטיפוליים אנטי סרטניים – לא עושות זאת! הנתון עבור התאמות סטטיסטיות בהתאם (נלקחו בחשבון משיבות אשר נדרשות לבצע מאמן או מרחיב נרתיקי לאור הפרוצדורות ו\או הטיפולים שעברו וצוינו על ידן).

ידע ומודעות למחלה

המשיבות על הסקר נתבקשו לענות לשאלה פתוחה "מה ידעתן על מחלתכן טרם חליתן":

68% השיבו "לא ידעתי כלום" (לשון המשיבות ללא תיקון).

21% השיבו "לא הרבה" (לשון המשיבות ללא תיקון).

33% חושבות שיכלו למנוע את הסרטן, 28.5% מרגישות שיכלו למנוע את הסרטן במידה מסוימת.

מבחינת נכונות להתחסן ולקרוא אקטיבית להתחסנות כנגד וירוס הפפילומה האנושי, נצפו נתונים מעודדים:

85% ימליצו לאחרים ולאחרות להתחסן.

77% ינקטו בגישה אקטיבית בקריאה להתחסנות.

סיכום ומסקנות

לסיכום, מתוך הסקר עולים סימני שאלה מדאיגים אשר עשויים להצביע על צורך דחוף בשיפור תקשורת אפקטיבית בין הגורמים המטפלים לבין המטופלות. נתונים אלו, מצביעים על צורך במחקר רחב היקף על מנת להעריך ביתר דיוק את קשיהן וצרכיהן של המטופלות.

הנתונים מנחים את פעילות העמותה בשנה הקרובה, ומחזקים את הצורך בהפעלת פרויקטים ייעודיים שחלקם כבר תוכנן לשנת 2023, שמטרתם לתמוך במטופלות בהיבטים שונים לאורך מסע הטיפול וההחלמה.

הסקר עשוי להצביע על העדר מודעות מספקת לוירוס הפפילומה האנושי (HPV), האפשרות להתחסן כנגדו, ומחלת סרטן צוואר הרחם, ולכן בחרה העמותה לערוך קמפיין רשת להעלאת מודעות אשר מתקיים בימים אלו.

אחוז המשיבות אשר נזקקו למידע נוסף לאחר פגישתן עם הגורמים המטפלים, או אשר לא הבינו את דברי הגורמים המטפלים הינו נתון מדאיג אשר מעיד על החשיבות לבוא למפגשים עם הגורמים המטפלים עם מלווה. עוד, הנתון מדגיש את חשיבות הנגשת המידע הרפואי בשפה שהיא נהירה לציבור המטופלות ובני משפחותיהן.

העמותה תמשיך לקדם פתרונות במטרה לענות לצרכי המטופלות (לסרטן צוואר ולשאר הממאירויות הגניקולוגיות) ובני משפחותיהן, וכן להעלות מודעות למחלות אלו, לשיפור התקשורת בין המטופלות למטפלים ולגילוי מוקדם בקרב הציבור בכללותו.

אנו קוראות לכלל האנשים בישראל להתחסן כנגד וירוס הפפילומה האנושי לשם מיגורו. אנחנו קוראות לנשות ישראל להיבדק בצורה תדירה בהתאם להמלצות האיגודים הרפואיים, כדי לאבחן מוקדם מחלה קיימת בשלביה הראשונים וכך להגדיל את סיכויי ההחלמה המלאה.

סרטן צוואר הרחם הוא אחד מבין סוגי הסרטן היחידים אותם ניתן למגר כמעט לחלוטין.

LOGO.png
bottom of page